מקצוע מידע על מקצוע : תכן מבנה מטוסים - 086583

086583 - תכן מבנה מטוסים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  084220 מכניקת הטיס 1   (   מקצועות קדם
) 084512 אנליזה ויישומי מחשב במבנים אוירו. ו -    
  084220 מכניקת הטיס 1   ( או
) 084515 מבוא לתורת האלסטיות ו -    


תכן מבנה כלי טייס על פי תקנות far. עומסי טיסה וקרקע. מעטפת טיסה n-v, בחירת מקרי עומס קריטיים, פילוג עומסים אוירודינמיים על מטוס מתמרן, חישוב תגובה מבנית. שיקולי אוירואלסטיות בתהליך התכן. אנליזת משקלים ומעטפת מרכז כובד. סקירה של אנליזה ואופטימיזציה מבנית בכלים של אלמנטים סופיים ושימוש בתוכנה מסחרית.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1973 tri-state offset e.f. bruhn analysis and design of flight vehicle structures
1998 john wiley c.t. sun mechanics of aircraft structures
1969 mcgraw-hill r.m. rivello theory and analysis of flight vehicle structures
1982 mcgraw-hill d.j. peery and j.j. azar aircraft structures, 2nd edition
1988 .conmilit press ltd c.y. niu airframe structural design - practical design information and data on aircraft structures
1995 aiaa education series l.t. lomax structural load analysis for commercial transport aircraft - theory and practice
1999 arnold t.h.g. megson ,aircraft structures for engineering students rd edition3

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:24:50