מקצוע מידע על מקצוע : אלמנטים סופיים בהנדסה אוירונוטית - 086574

086574 - אלמנטים סופיים בהנדסה אוירונוטית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084135 אנליזה נומרית להנדסת אויר' וחלל   (   מקצועות קדם
) 084513 יסודות המבנה האוירונוטי ו -    
  084135 אנליזה נומרית להנדסת אויר' וחלל   ( או
) 084515 מבוא לתורת האלסטיות ו -    
 
  036015 שיטות אלמנטים סופיים בהנדסה 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף


שיטת האלמנטים הסופיים לבעיות לינאריות סטטיות במבנים ובמעבר חום. ניסוח ואריאציוני ועבודה וירטואלית, ניסוח גלובלי וברמת האלמנט, פעולות במטריצות, משפחות של אלמנטים סופיים, אינטגרציה נומרית, התכנסות, אספקטים תכנותיים, בעיות ערכים עצמיים - תנודות וקריסה של מבנים.

תוצאות למידה
לאחר סיום של הקורס הסטודטים ידעו:
1. להכיר ביתרונות ובחסרונות של שיטת האלמנטים הסופיים יחסית לשיטות נומריות אחרות.
2. להכיר את הבסיס המתמטי של שיטת האלמנטים הסופיים, כך שיוכל להיות משתמש חכם בתוכנת אלמנטים סופיים מסחרית.
3. להכיר מבנה של תוכנית אלמנטים סופיים, כך שיוכל לתכנת קטעי תוכנית בעצמו.
4. להכיר את המקרים בהם השיטה נתקלת בקשיים, ולדעת איך להתגבר על קשיים אלו.
5. להסתכל בצורה ביקורתית על תוצאות של תוכנת אלמנטים הסופיים, ולהבדיל בין שגיאות נומריות לבין שגיאות וטעויות מסוגים שונים.
6. להעריך כמותית את שגיאת האלמנטים הסופיים ואת קצב ההתכנסות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 10:49:37