מקצוע מידע על מקצוע : מכניקת השבר במבנים תעופתיים - 086535

086535 - מכניקת השבר במבנים תעופתיים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084513 יסודות המבנה האוירונוטי       מקצועות קדם
  084515 מבוא לתורת האלסטיות     או


שימוש בשיטות מכניקת השבר לניתוח עמידות מבנים תעופתיים לניתוח כשלים במבנים. מכניקת שבר אלסטית ליניארית. שדה המאמצים סביב ראש הסדק עבור תנאים שונים של העמסה במתיחה וגזירה. עמידות מבנים תעופתיים בעומס משולב. מקדם עוצמת המאמץ וחסינות השבר. שיטות אנרגטיות ו- j-integral לחישוב מקדם עוצמת המאמץ. שבר דינמי. מכניקת השבר בתחום הפלסטי. התקדמות סדקים בעומס מחזורי. התעייפות מבנים. השוואה בין מכניקת השבר לגישה השמרנית של התעייפות מבנים. שיטות לבדיקות ללא הרס. מכניקת השבר בחומרים לא מתכתיים. תקנים של nasa ו- esa לבחינת מבנים תעופתיים.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להכיר את שיטות מכניקת השבר לניתוח עמידות מבנים אוירונאוטיים ולניתוח כשלי מבנה.
2. להכיר את שדה המאמצים סביב ראש הסדק, לחשב את מקדם עוצמת המאמץ עבור מקרי עומס שונים.
3. להבין את המשמעות של סדק במבנה מוטס ולהשתמש במכניקת השבר ככלי לניתוח כשלי מבנה.
4. לחשב את אורך החיים הצפוי לחלקי מבנה בשיטות מכניקת השבר.
5. להבין את היתרונות המשמעותיים של חישוב עמידות המבנה לפי שיטות מכניקת השבר ביחס לחישובי התעייפות.
6. לחשב את התקדמות הסדקים במבנה הנתון לעומס מחזורי כללי.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2005 crc press anderson, t.l fracture mechanics: fundamentals and applications
1986 springer broek, david elementary engineering fracture mechanics
2005 springer e.e gdoutos fracture mechanics an introduction

נערך בתאריך 28/09/2022 בשעה 16:37:26