מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לניטור בריאות מבנים - 086534

086534 - מבוא לניטור בריאות מבנים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  084640 תכן הנדסי וייצור של מערכות תעופתיות       מקצועות קדם
  084641 תכן הנ. וייצור של מערכות תעופתיות     או


ניטור בהנדסה, סוגי נזק במבנה וגורמיהם, תכן בסביבה של פערי ידע ואמינות, קשר בין סוגי תחזוקה לפערי ידע ומקדמי ביטחון, תחזוקה חזויה על בסיס מערכת ניטור, תצורות ותפקידי מערכת ניטור מבנים, תגובה דינמית של קורות, מוליכי גל, יצירת מפת נזק-סמן של מבנים פשוטים באמצעות תורת החוזק ובאמצעות תורת_האלסטיות, תכן מערכת ניטור, גששים לזיהוי סמנים של נזק מבני, יישום תיאוריות של מכניקת המוצק בניתוחי אמינות ובתכן מערכת ניטור. טורי פוריה ו- fft בשרות ניטור. שלבים של ניהול פרויקט עתיר משאבים והשפעת מערכת ניטור על התהליך, ניתוחי אופני כשל תקניים ובתנאים של פערי למידה:
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1.לזהות גורמי כשל פוטנציאליים במבנה נתון
2.לזהות סמנים פוטנציאליים של נזק למבנה ולייצור מפת "סמן- נזק"
3.להשוות בין חיישנים ולבחון באופן ביקורתי את נתוני הייצרן
4. להתאים גישת ניטור מיטבית למבנה נתון
5.ליישם כלים של קורסים שנלמדו בתואר )אלסטיות, מכניקת השבר, מערכות דינמיות( לתכנון מערכת ניטור
6. לתכנן מערכת ניטור ולהעריך את תרומתה לביצועים, לאמינות, ולעלות תחזוקה
7.לערוך מחקר בתחום של ניטור בריאות מבנים ולפתח שיטות ניטור מתקדמות
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2007 john wiley and sons ltd d. e. adams health monitoring of structural materialsand componentsmethods with applications
2004 john wiley and sons inc w.j. staszewski, c. boller and g.r. toml health monitoring of aerospace structures smart sensor technologies and signal processing

נערך בתאריך 28/09/2022 בשעה 16:29:56