מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים במבנים אויר-חלל 2 - 086522

086522 - נושאים נבחרים במבנים אויר-חלל 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס ייקבע ע"י המורה באישור הוועדה לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:34:59