מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים במבנים אוירו-חלל 1 - 086521 (Current)

086521 - נושאים נבחרים במבנים אוירו-חלל 1
ילמד השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס ייקבע ע"י המורה באישור הוועדה לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 20.02.2022 א
  ו 18.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
165 ה.אויר 08:30-11:30 ב ד"ר גבעולי דן הרצאה 10 10

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:10:03