מקצוע מידע על מקצוע : בעיות מצומדות בחומרים פונקציונליים לא ליניאריים - 086520 (Current)

086520 - בעיות מצומדות בחומרים פונקציונליים לא ליניאריים
ילמד השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084515 מבוא לתורת האלסטיות       מקצועות קדם


מבוא לסימון טנסורי, יסודות של מכניקה של רצף (מוצק), קינמטיקה של דפורמציות סופיות, חוקים קונסטיטוטיביים עבור חומרים אקטיביים, יסודות של מגנטו-אלסטיות, יסודות של אלקטרו-אלסטיות לא לינארית, מאמץ מקסוול, שילוב לא לינארי בחומרים אקטיביים, יציבות וביפורקציות בחומרים אקטיביים עם מקרו-מבנה (חומרים מרוכבים)

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט ידע:
1. לבצע אנליזה טנסורית
2. ליישם תיאוריות אלסטיות לינאריות בדוגמאות של חומרים פעילים
3. לקרוא ולהבין פרסומים מדעיים מתקדמים על חומרים פעילים
4. ליישם ולהעריך מדדים שונים של מאמצים, עיוותים ועיבורים שונים
5. למדל ולחזות את התנהגותם של חומרים פעילים
6. להבין שיטות שונות למידול חומרים פעילים
7. כיצד להציג ממצאים מדעיים
8. להעריך את התגובה המגנטו-מכנית והאלקטרו-מכנית של חומרים פעילים
9. להבין את המשמעות הפיזיקאלית של אי יציבות של חומרים בבעיות מצומדות
10. להכיר את הניסוח המתמטי של ניתוח יציבות של חומרים בבעיות מצומדות


הערות
הקורס ילמד בשפה האנגלית


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  ה.אויר 17:30-20:30 ג גליץ' פבל הרצאה 10 10


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
978-1-4614 חובה 2014 springer dorfmann, a. luis, ogden, ray w nonlinear theory of electroelastic and magnetoelas interactions
  חובה 1988 elsevier north holland maugin g.a continuum mechanics of electromagnetic solids interactions

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 13:21:32