מקצוע מידע על מקצוע : שיטות מדידה מתקדמות בזרימה והנעה - 086484

086484 - שיטות מדידה מתקדמות בזרימה והנעה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  085406 הנעה רקטית       מקצועות קדם
  085407 אמצעי הנעה - מנועי סילון     או


אופטיקה גאומטרית, עקיפה והתאבכות. החזרי אור ויישומם למדידת גודל חלקיקים, טמפרטורות וריכוזי גזים. שיטת לייזר דופלר למדידת מהירות, קליטה ועיבוד אותות. השואה עם צינור פיטו וחוט להט. דוגמאות לישומים. הדגמות מעבדה.


נערך בתאריך 28/09/2022 בשעה 15:37:46