מקצוע מידע על מקצוע : זרימה מעבר חום ובצועי מנועי סילון - 086483

086483 - זרימה מעבר חום ובצועי מנועי סילון
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084401 אמצעי הנעה - מנועי סילון       מקצועות קדם
  085407 אמצעי הנעה - מנועי סילון     או


הזרקת אויר קירור שכבות גבול בקרור להבי טורבינה ונחירי מנוע. זרימות רב-פאזיות. אוירו-תרמודינמיקה של איוד. שריפת דלק. קרור קרום, נגיחה והזעה בתאי שריפה. מבער אחורי. טורבינה ונתיר פליטה ווקטורי או רגיל. קרור ואינטגרציה בין מטוס למנוע (כולל חזרה על גלי הלם בכונסים ובנחיר והשפעת ירי מטילים על חלוקת טמפרטורה במנוע). פיגורי זמן וביצועים. מעטפות ביצועים של הנעה ווקטורית בתמרון מעבר להזדקרות, בהקטנת חתימות ובהקטנת אורך מסלול בהמראה ונחיתה. אינטראקצית הזרימה המציפה עם הסילון המוטה וסופרצירקולציה.


נערך בתאריך 28/09/2022 בשעה 15:30:39