מקצוע מידע על מקצוע : יסודות אווירו-תרמיים של טורבו-מכונות - 086480

086480 - יסודות אווירו-תרמיים של טורבו-מכונות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084314 זרימה צמיגה ומעבר חום   (   מקצועות קדם
) 084401 אמצעי הנעה - מנועי סילון ו -    
  084314 זרימה צמיגה ומעבר חום   ( או
) 085407 אמצעי הנעה - מנועי סילון ו -    


מבוא לטורבו מכונות, סקירה על זרימה דחיסה, זרימה עם החלפת עבודה, משוואת אוילר לטורבו מכונות, דיאגרמות מהירות, מעבר אנרגיה, אנליזה ממדית, יסודות בסיסיים של הכוונת זרימה, נצילויות והפסדים, מדחסים צנטריפוגליים, מדחסים ציריים, מבוא למעבר חום בטורבינות גז, שיטות ניהול תרמי, תכן מסלולי גז חם.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט:
1. יהיה בעל ידע ידע בסיסי בנושאי יסוד כגון אווירודינמיקה, מעבר חום, מבנים ובעל בסיס חזק של תכן ואנליזה רב תחומיים של טורבו מכונות.
2. יהיה בעל יכולת לבצע אנליזה של הידרודינמיקה של טורבו מכונות ולקבל החלטות תכן.
3. ידע להשתמש בידע ביסודות של תכן מדחסים במנועי סילון קטנים וביסודות של תכן טורבינות במנועי סילון קטנים.
4. ידע להעריך את מעבר החום של מסלול הגז בטורבינה לבחירת שיטת קירור מתאימה ולבצע אנליזה להחלטות תכן רב תחומיות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1996 john wiley and sons, inc b. lakshminarayana fluid mechanics and heat transfer of turbomachinery
2003 crc press e. logan handbook of turbomachinery

נערך בתאריך 28/09/2022 בשעה 15:06:14