מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים באמצעי הנעה 4 - 086464

086464 - נושאים נבחרים באמצעי הנעה 4
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס יוצע ע"י המרצה המיועד ויאושר ע"י הועדה הפקולטית לתוכניות לימודים סמסטר א' תשע"ז: הנעת כלי טיס.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:02:47