מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים באמצעי הנעה 2 - 086462

086462 - נושאים נבחרים באמצעי הנעה 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס ייקבע ע"י המורה באישור הוועדה לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע. סמסטר א' תשע"ח: מבוא לשריפה על קולית.


נערך בתאריך 28/09/2022 בשעה 15:10:37