מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים באמצעי הנעה 1 - 086461

086461 - נושאים נבחרים באמצעי הנעה 1
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
אחת לשנה
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס ייקבע ע"י המורה באישור הוועדה לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע.


נערך בתאריך 28/09/2022 בשעה 15:00:07