מקצוע מידע על מקצוע : הנעה רקטית בהודף מוצק - 086403

086403 - הנעה רקטית בהודף מוצק
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084402 הנעה רקטית       מקצועות קדם
  085406 הנעה רקטית     או
 
  085403 בעיות הנעה רקטית בהודף מוצק       מקצועות זהים


מבוא ועקרונות ההנעה המוצקה, ההודף, חומרי מבנה ובידוד, מעטפת, נחיר, ויסות דחף, הצתה, ייזום וסיום פעולה. תכן מטען ההודף, תכן מבנה ובליסטיקה פנימית. תכן המנוע, הרכב, תכונות וביצועים של הודפים הומוגניים ומרוכבים, שיטות ייצור, בחירת חומרים, בדיקת הודפים, טיפול ואחסון. בעירה ארוזיבית. ויסות וקטור הדחף. מתקני ניסוי. הודפים מוצקים לחלל.

תוצאות למידה
הסטודנטים ירכשו ידע והבנה בכל מה שקשור להנעה רקטית בהודף מוצק, דהיינו:
1. הרכבים שונים של ההודף.
2. גיאומטריות שונות של מטען ההודף, המבנה והבליסטיקה הפנימית.
3. תהליכי ייצור ההודפים, אחסון וטיפול ומתקני ניסוי.
4. מרכיבי המנוע, מעטפת, נחיר, מצתים ועוד.
5. דרכים לוויסות הדחף.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2010   sutton, g.p., and biblarz, o. rocket propulsion elements
1984 aiaa kubota,n. survey of rocket propellants and their combustion characteristics, chapter 1 of fund. of solid-prop.
1960 elsevier publishing company barrere, m. et al. rocket propulsion

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 13:17:12