מקצוע מידע על מקצוע : מערכות הנעה לכלי טייס המונעים במדחף - 086401 (Current)

086401 - מערכות הנעה לכלי טייס המונעים במדחף
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084213 תרמודינמיקה       מקצועות קדם
 
  084314 זרימה צמיגה ומעבר חום       מקצועות צמודים
 
  035146 מנועי שריפה פנימית       מקצועות ללא זיכוי נוסף


עקרונות של מנועי שריפה פנימית (בוכנה קווית וסובבת, 4 ו-2 פעימות) שיטות שונות של אגירת אנרגיה (סיווג דלקים, מצברים, מערכת פניאומטית, אלסטומרים מפותלים, גלגלי תנופה, קפיצים, חומרים משני פאזה) ניתוח מחזורים אידיאלים ואמתיים, תהליך החלפת גזים וגדישת יתר, הזרקת דלק, הצתה ותהליך הבעירה, אופייני המנוע והתאמתו לאופייני המדחף, השפעת תנאי הגובה על ביצועי המנוע.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט ידע:
1. את הכלים הבסיסיים עבור תכנון מערכת הנעה לכלי טייס המונעים בפרופלור
2. התאמת מערכת הנעה לקבלת ביצועי כלי טייס דרושים .
3. מדידת מפת הביצועים של מערכת ההנעה.
4. בחירת מערכת טורבו מגדש.
5. הערכת ביצועי כלי טייס בתנאי רום.
6. בחינת מערכות הזרקת דלק.
7. בחירת רכיבים להפחתת פליטת תוצרי הפליטה.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 02.02.2022 א
  ד 02.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  ה.אויר 14:30-17:30 ב ד"ר שר ערן הרצאה 10 10


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
YEH 34.126 1988 mcgraw hill john b heywood internal combustion engines fundamentals
OTS 34.126 2012 palgrave macmillan richard stone introduction to internal combustion engines
NAH 34.126 1999 taylor and francis john b heywood and eran sher the two-stroke cycle engine

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 13:05:23