מקצוע מידע על מקצוע : אוירואקוסטיקה של כלי טיס - 086395 (Current)

086395 - אוירואקוסטיקה של כלי טיס
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084312 זרימה דחיסה, כונסים ונחירים       מקצועות קדם


מושגים בסיסיים באקוסטיקה, מבוא לאנלוגיות אוירואקוסטיות, פיזור של גלי קול ע"י שפות חדות, רעש שפת ההתקפה ושפת הזרימה של כנף, רעש של כנף סובבת, אפקטים של סיבוב (רעש רחב סרט ורעש טונאלי), התקדמות גלי קול בצינור (גל מישורי ומודים אקוסטיים), רעש מדחף עם שרוול, התפשטות גלי קול בזרימה לא אחידה. בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: להבין את המנגנונים הפיסיקליים של תופעות אווירוקוסטיות. להשתמש באנלוגיות אוירואקוסטיות
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 08.02.2022 א
  ב 07.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  ה.אויר 08:30-11:30 ג סטלנוב אוקסנה הרצאה 10 10


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
760126200   2017 elsevier stewart glegg and william devenport aeroacoustics of low mach number flows: fundamentals, analysis, and measurement
0607020000 חובה 1981 new york: mcgraw-hill allan d. pierce acoustics-an introduction to its physical principles and applications

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 13:12:52