מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לזרימות גזים קלושים - 086385

086385 - מבוא לזרימות גזים קלושים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084312 זרימה דחיסה, כונסים ונחירים   (   מקצועות קדם
) 084314 זרימה צמיגה ומעבר חום ו -    


הנחת הרצף ומספר knudsen. תיאור קינטי של שדה זרימה. משוואת boltzmann. תנאי שפה מיקרוסקופיים. פתרונות מספריים ומקורבים למשוואת boltzmann. משוואות המומנטים. זרימות בגבול הרצף ובגבול הטיסה החופשית. מעבר גלי קול בתווך קלוש.

תוצאות למידה
בעברית בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לזהות ולאפיין בעיות בזרימות גזים בהן הנחת הרצף מופרת,
2. לנסח בעיות בעלות עניין בסיסי והנדסי בזרימות גזים קלושים, 3.לנתח בעיות מודל בסיסיות בגבולות הרצף והטיסה החופשית.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2016 wiley f. sharipov rarefied gas dynamics
1969 plenum mn kogan rarefied gas dynamics

נערך בתאריך 28/09/2022 בשעה 15:29:21