מקצוע מידע על מקצוע : מעבר חום בהנדסת אוירונוטיקה וחלל - 086320

086320 - מעבר חום בהנדסת אוירונוטיקה וחלל
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084314 זרימה צמיגה ומעבר חום       מקצועות קדם


נושאים: משוואות מעבר חום. חוק פורייה ובעיות מתקדמות בהולכת חום. עקרונות ההסעה המאולצת. משוואות המומנטום והאנרגיה בשכבות גבול. מעבר חום בזרימה חיצונית ופנימית. משוואות מעבר חום בשכבות גבול דחיסות. הסעה במספרי מאך גבוהים. חימום אווירודינמי. עקרונות הקרינה. מעבר חום בגופים בחלל. הגנה תרמית על טילים בליסטיים כולל אבלציה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2002 mcgraw-hill holman heat transfer
2001 wiley incropera and de-witt heat transfer
1966 mcgraw hill dorrance viscouse hypersonic flow
1989 mcgraw-hill d.jr anderson hypersonic and high temperature gas dynamics

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:50:43