מקצוע מידע על מקצוע : בקרה לא לינארית - 086312

086312 - בקרה לא לינארית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084738 תורת הבקרה       מקצועות קדם
 
  046196 בקרה לא לינארית       מקצועות ללא זיכוי נוסף


אלמנטים לא ליניאריים, תכונות, קשיים, אתגרים. מערכות מסדר ראשון ושני: ניתוח גאומטרי, מישור הפאזה, נקודות שיווי משקל ויציבותן, ביפורקציה, כאוס. שיטות ליאפונוב לניתוח יציבות: ישירה ועקיפה, יציבות מקומית וגלובאלית, אזור משיכה, חסימות הפתרון, יציבות כניסה למצב, יציבות כניסה- יציאה, יציבות של מערכות משוב: קריטריונים, ייצוגים קנוניים, דרגה יחסית, צורה נורמלית, דינמיקת אפס, שיטות תכן: ליניארזציה מקומית ומיתוג בקרים, ליניאריזציה משוב מלא וחלקי, תכן מדורג backstepping, בקרה על משטח החלקה.

תוצאות למידה
עם סיום הקורס הסטודנטים יוכלו:
1. לנתח יציבות של מערכות מסדר ראשון ושני בשיטות גרפיות של שדות וקטוריים, מישור הפאזה ודיאגרמות ביפורקציה.
2. לנתח יציבות של מערכות לא לינארית בשיטות ליאפונוב השונות: יציבות מקומית וגלובאלית, חישוב אזורי משיכה, חסימות פתרון, יציבות בזמן סופי.
3. לתכנן בקרים לא ליניאריים בשיטות של ליניארזצית משוב מלאה וחלקית, תכן מדורג ובקרה על משטח החלקה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2015 pearson h.k. khalil nonlinear control
2002 prentice hall h.k. khalil nonlinear systems , 3rd ed
1991 prentice hall j. e. slotine and w. li applied nonliner conrol

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:56:26