מקצוע מידע על מקצוע : בעיות מתקדמות באוירודינמיקה - 086311

086311 - בעיות מתקדמות באוירודינמיקה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084312 זרימה דחיסה, כונסים ונחירים   (   מקצועות קדם
) 084314 זרימה צמיגה ומעבר חום ו -    


המקצוע יוצע מדי פעם על ידי אורחים בפקולטה בשטח התמחותם. בקורס יוצעו נושאים חדשניים מיוחדים שאינם נכללים בקורסים אחרים בזרימה ואוירודינמיקה.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:51:04