מקצוע מידע על מקצוע : בקרת מסלולי לוויינים - 086290 (Current)

086290 - בקרת מסלולי לוויינים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084738 תורת הבקרה   (   מקצועות קדם
) 085915 מכניקת גופים בחלל ו -    
  084738 תורת הבקרה   ( או
) 086287 מכניקת גופים בחלל ו -    


נושאים: יסודות מסלולים, אלמנטי המסלול, הפרעות, תמרונים בסיסיים, ניסוח בעיית בקרת המסלול, בקרת מערכות לינאריות ולא לינאריות, משוואות גאוס. בקרה אופטימלית של לווינים: דחף רציף ופולסים, בקרת זמן החצייה של מסלולים מסונכרני שמש, בקרת הנתיב הקרקעי, בקרת מערכי לווינים, בקרה אוטונומית של מקבץ לווינים, יירוט ומפגש, הנחיית למברט.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 15.02.2022 א
  א 13.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  ה.אויר 14:30-17:30 א משנה דוד הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2005 aiaa c.c. chao applied orbit perturbation and maintenance

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:13:03