מקצוע מידע על מקצוע : לוייני תקשורת - 086288

086288 - לוייני תקשורת
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084913 יסודות הנדסת חלל   (   מקצועות קדם
) 114052 פיסיקה 2 ו -    


מבוא: היסטוריה, מבנה מערכת, תקנות. יסודות דינמיקת מסלולים בחלל. יסודות תקשורת דיגיטלית. לווין התקשורת: שליטה, מטע"ד, בקרת מצב, הנעה, מקורות כוח, מבנה, עיבוד נתונים. תחנות הקרקע: אנטנות, רשתות, מערכת רדיו. שיקולי תכן יודגמו דרך מקרי חקר של לווינים קיימים ומבנים (להקות) של לווינים קיימים.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנטים יקבלו כלים להבנה ותכן של לווייני תקשורת.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2009 wiley g. maral, m. bousquet communications systems 5th edition

נערך בתאריך 28/09/2022 בשעה 15:33:54