מקצוע מידע על מקצוע : סדנה בנושאים נבחרים בהנדסת מערכות - 086234

086234 - סדנה בנושאים נבחרים בהנדסת מערכות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

סילבוס מפורט יקבע ע"י המורה והועדה ללימודי מוסמכים לפני הסמסטר בו ינתן הקורס.


נערך בתאריך 28/09/2022 בשעה 15:31:57