מקצוע מידע על מקצוע : ניתוח מערכות משובצות מחשב ותוכנתן - 086222

086222 - ניתוח מערכות משובצות מחשב ותוכנתן
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084143 הנדסת מערכות אויר-חלל       מקצועות קדם


גישות קיימות לניתוח ולהגדרת דרישות של מערכות עתירות תוכנה. השימוש במודלים כבסיס לניתוח מערכות משובצות מחשב. מבוא לניתוח והגדרת דרישות בגישת object based לפי שיטת ecsam ( embedded computer systems analysis and modeling ). ניתוח היבטים מבניים וזרימת המידע וכן היבטים דינמיים (התנהגותיים) של מערכות. אימות מודל המערכת, סימולציות ובדיקות סטטיות ודינמיות. ניהול דרישות והכנת מפרטי מערכות משובצות מחשב.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2102266 * חובה 1991 prentice hall a.m. davis software requirements analysis and specification
    1998 addison-wesley b.p. douglass real-time uml developing efficient objects for embedded objects

נערך בתאריך 28/09/2022 בשעה 16:14:56