מקצוע מידע על מקצוע : מערכות בקרה ספרתית - 086220

086220 - מערכות בקרה ספרתית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  084738 תורת הבקרה       מקצועות קדם
 
  088771 בקרה ספרתית       מקצועות ללא זיכוי נוסף


מערכות דגומות. התמרות z, משפטים. פונקציות תמסורת פולסיות. תגובת תדר. אליאסינג ותנודות חבויות. משפט הדגימה. אקויולנטים בדידים של בקרים רציפים. תכן בדיד מבוסס פונקציות תמסורת ובמישור w. בקר שיכוך בזמן סופי. מישור מצב, בקירות צפיות. משוב מצב מלא צופים מסדר מלא ומופחת. עיקרון הפרדה. בקרה בדידה מיטבית - lqr . אפקט הקוונטיזציה.

תוצאות למידה
עם סיום הקורס הסטודנטים יכולו:
1. לנתח מערכות בדידות תוך שימוש בהתמרות z.
2. לנתח תגובת תדר של מערכת בדידה. 3 לפתח מודל דיד של מערכת דגומה תוך התחשבות באופן שחזור האות ( zoh , foh וכו').
4. לפתח בקרי בדידים אקווילוולנטיים לבקרים רציפים ולנתח את השפעת הדגימה.
5. לתכנן בקרים בדידים בשיטת מיקום קטבים ובתחום התדר - מישור w.
6. לנתח מערכות בדידות במישור המצב.
7. לבצע תכן בקרים ספרתיים במישור המצב: הצגת קטבים, פיתוח משערכים, lqr.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2093527 1990 addison-wesley g.f. franklin et al. digital control of dynamic systems

נערך בתאריך 28/09/2022 בשעה 15:57:09