מקצוע מידע על מקצוע : דינמיקה ואוירודינמיקה  של מסוקים - 086219 (Current)

086219 - דינמיקה ואוירודינמיקה של מסוקים
ילמד השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084221 מכניקת הטיס 2       מקצועות קדם
  084311 אוירודינמיקה בלתי דחיסה     או


מבנה המסוק ורכיביו העיקריים, הריחוף והטיסה האנכית, ניתוח הכוחות האוירודינמיים הפועלים על אלמנט להב, מערכות הצירים המשמשות לחישוב הכוחות האוירודינמיים של הרוטור, זוית ההתקפה והנפנוף והשתנותם ההקפית, הכוחות הפועלים על הרוטור בטיסה אנכית ואופקית, טיסת קיזוז, בצועים, בעיות כלליות של מסוקים.


הערות
הקורס ילמד בשפה האנגלית
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
09:00-09:00 ד 09.02.2022 א
09:00-09:00 א 06.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  ה.אויר 14:30-17:30 א פרופ' א רנד עמרי הרצאה 10 10

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:39:30