מקצוע מידע על מקצוע : בליסטיקה חיצונית ודינמיקת קליעים. - 086201

086201 - בליסטיקה חיצונית ודינמיקת קליעים.
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084220 מכניקת הטיס 1   (   מקצועות קדם
) 084225 דינמיקה ו -    
  084220 מכניקת הטיס 1   ( או
) 114101 מכניקה אנליטית ו -    


דינאמיקה של כלים בליסטיים - רקטות, קליעים וכיו"ב. הקנית הידע הנדרש לחיזוי המסלול של גופים אלו דרך הבנת הדינאמיקה הבסיסית והקניית יכולת להבנה ולגזירה מקורבת של הגורמים המשפיעים (זווית שיגור, רוח וכיו"ב).

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט ידע:
1. לחשב במדויק מסלול דו-ממדי של נקודת מסה בואקום.
2. לחשב במדויק דרך של נקודת מסה בתנועה ישרה עם גרר וכבידה.
3. לחשב בקרוב מסלול דו-ממדי של נקודת מסה עם גרר וכבידה.
4. להשתמש בטבלאות בליסטיות לחישוב מסלולים אטמוספריים.
5. לבצע תיקוני קוריולס.
6. לפתור בקרוב משוואות דינאמיות מלאות בשלב המעוף החופי.
7. לפתור בקרוב משוואות האצה רקטית בואקום ובאטמוספירה.
8. לחשב פונקציות רגישות עבור הפרות בשלב ההאצה הרקטית.
9. לחבר את שלב ההאצה עם שלב המסלול החופשי. 01. לבדוק תנאי יציבות לקליעים מסתחררים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 28/09/2022 בשעה 15:52:31