מקצוע מידע על מקצוע : תקשורת נתונים ומחשבים למהנדסי מערכות - 086150

086150 - תקשורת נתונים ומחשבים למהנדסי מערכות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

מודל התקשורת, מקודד מקור, מקודד ערוץ. דחיסה עם עיוות וללא עיוות, אנטרופיה. ערוצים אנלוגיים ודיגיטאליים, טכניקות קידוד. קודים לגילוי ותיקון שגיאות, קיבול ערוץ. שיטות ריבוב. רשתות: רחבות, סלולאריות, מקומיות, אלחוטיות. פרוטוקולים. הצפנה, יישומי דוא"ל.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2004 prentice-hall w.stulling data and computer communication

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:08:54