מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בהנדסת פולימרים 1 - 858124

858124 - נושאים מתקדמים בהנדסת פולימרים 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

קורס מתקדם שנועד ללימוד מעמיק בשטח ספציפי במדע והנדסה של פולימרים. הסילבוס יקבע ע"י המורה באישור הועדה לפני תחילת הסמסטר בו ניתן המקצוע.


נערך בתאריך 15/06/2021 בשעה 01:19:52