מקצוע מידע על מקצוע : ריאולוגית פולימרים - 858121

858121 - ריאולוגית פולימרים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

משוואות מכניקת הזורמים. טנסור המאמצים וקצבי העיבורים. הנוזל הניוטוני. תופעות לא ניוטוניות. משוואות קונסטיטוטיביות. זרימה לא ניוטונית. מדידה נסיונית של צמיגות ומאמצים נורמליים. זרימת התארכות. הפסדי כניסה. התנפחות סילוו ושבר התך. זרימה לא ניוטונית דרך פיות שונות ובתבניות. ערבוב נוזלים צמיגים. תיאוריות מולקולריות.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לתאר את ההנחות וההשלכות של היפותזת הרציפות.
2. ליישם משוואות קונסטיטוטיביות שפותחו משימור מסה ותנע.
3. לפענח תוצאות ריאומטריה במצב מתמיד.
4. לתאר ויסקואלסטיות בצורה פנומנולוגית.
5. לפתור בעיות זרימה ויסקואלסטיות ע"י מודלים פשוטים.
6. להשתמש בפונקציות חומריות ולתאר נוזלים פולימריים.
7. ליישם מודלים מולקולריים ולתאר זרימת פולימרים.
8. לתאר השפעת הריכוז על הזרימה של שרשרות גמישות ושל מוטות קשיחים.




ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
556011200 1987 wiley-interscience, new york bird. r. byron dynamics of polymeric liquids
846813200 2006 hoboken, n.j: willey-intersciene tadmor zehev principles of polymer processing

נערך בתאריך 15/06/2021 בשעה 01:12:17