מקצוע מידע על מקצוע : ניהול סיכונים והזדמנויות למערכות - 748003

748003 - ניהול סיכונים והזדמנויות למערכות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

ניהול סיכונים והזדמנויות הינו מהתהליכים החשובים ביותר לכל ארגון, מיזם, פרוייקט או סטרטאפ. חשיבותו הרבה של התהליך היא ביכולתו להשפיע פרואקטיבית על ההצלחה או הכישלון במונחי עמידה ביעדים ומטרות. יעדים ומטרות אלו יכולים להיות למשל: עמידה ב- ttm (time to market), עלות, ביצועים, איכות, roi (return on investment) ועוד. היכולת להבין ולקשור בין הסיכונים וההזדמנויות ליעדים והמטרות שהוזכרו כמו גם לנהל אותם נכון - הינם בבסיסו של קורס זה. הקורס יסקור את ששת שלבי ניהול הסיכונים וההזדמנויות בדגש לאחת המכשלות שהינה זיהוי שגוי של סיכונים והזדמנויות. כשל זה מוביל למתן מענה לתחומים פחות חשובים על חשבון אלו הקריטיים שלא נמצאו ולכן אינם מטופלים כלל. כמו כן נסקור את האסטרטגיות השונות במתן מענה לסיכונים ולהזדמנויות. בדרג האסטרטגי של הארגון, כמו גם בדרג הנהלת מיזם/פרוייקט, יש להשתמש בכלים חדשניים מתחום קבלת ההחלטות על מנת לנהל סיכונים והזדמנויות בצורה מאוזנת ומתוחכמת. בקורס זה יוצגו מגוון כלים ושיטות כאלה, שעברו תיקוף בארגונים רבים בהייטק לצד ארגונים מסורתיים יותר, והמהווים הרבה פעמים game changer. הקורס יכילל פרויקט מתגלגל שידגים ויטמיע בצורה אפקטיבית את השיטות והכלים בנושא קריטי וחשוב זה.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנטיות והסטודנטים יהיו מסוגלים:
1. להבין את התיאוריה ומושגי היסוד בנושא ניהול סיכונים והזדמנויות._
2. להכיר מגוון שיטות (כולל מסוג system 2) לזיהוי סיכונים והזדמנויות.
3. להכיר מגוון אסטרטגיות (ארבע האסטרטגיות) למתן מענה אפקטיבי לסיכונים והזדמנויות._
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2011 farrar , straus and giroux kahneman daniel thinking , fast and slow
1985   j. thomas force field analysis: a new way to evaluate your strategy long range planning
1951 harper and row lewin kurt field theory in social science
1994 university of cambridge maslen r. and platts k.w. force field analysis: a technique to help smfs realize their intemded manufactuing strategy

נערך בתאריך 15/08/2022 בשעה 15:11:20