מקצוע מידע על מקצוע : מדיניות ואסטרטגיה של ניהול מחקר ופיתוח - 748001

748001 - מדיניות ואסטרטגיה של ניהול מחקר ופיתוח
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

גופים עתירי טכנולוגיה משקיעים חלק גדול מתקציבם ומכח האדם האיכותי ביותר שלהם על מו"פ. בניית אסטרטגיה ומדיניות מו"פ קוהרנטית לארגון תשפיע מאד על הרלבנטיות שלו ועל הצלחתו לאורך זמן. בקורס זה נלמדים המרכיבים העיקריים הנדרשים לצורך כך: בניית אסטרטגיה ומדיניות מו"פ של ארגונים, ניהול תהליך הקצאת משאבים אופטימלי, ניהול פורטפוליו, ניהול מו"פ בתנאי אי-ודאות, אספקטים ארגוניים, תהליכי תכנון, בניית כ"א למו"פ, מודלים לבניית תכנית מו"פ אופטימלית שנתית ורב-שנתית. הקורס כולל דוגמאות של הדרך לבניית תכנית מו"פ אופטימלית במדינות ובארגונים שונים עם דוגמאות מפורטות מישראל וארה"ב. הסטודנטים יתרגלו את המודלים והתהליכים הנלמדים בקורס בפרוייקט גמר על חברה/ארגון לפי בחירתם.

תוצאות למידה
הסטודנטים והסטודנטיות ידעו לבנות אסטרטגיה ומדיניות מחקר ופיתוח לארגון ויתרגלו את ידיעותיהם על דוגמא מעשית.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2019 uc berkeley treece david j. fundamental issues in strategy: time to reassess. institute for busines innovation
2009 acta astronautica, elsevier john c. mankins technology readiness assessments: a aetrospective
2002 management science, 28 1227-1241 loch, c.h. and s. kavadias dynamic portfolio selection of npd programs using marginal returns
2007 stevens institute of technology, usa brian j. sauser and jose e. brian j. sauser and jose e. a system maturity index for decision support in life cycle acquision, presentation, school of syst
2020 applied sciences zeyong jiang, tingdi zhao, shihai wang zeyong jiang, tingdi zhao, shihai wang a novel risk assessment and analysis methods for correlation in a complex system base on multi-

נערך בתאריך 15/08/2022 בשעה 15:02:30