מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בהנדסת מערכות 2 - 748000

748000 - נושאים נבחרים בהנדסת מערכות 2
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

נושאי מחקר מתקדמים מתחום מחקרו ומומחיותו של המרצה. סילבוס מפורט ותוצרי למידה יפורסמו לפני תחילת כל סמסטר בו יינתן הקורס.


נערך בתאריך 15/08/2022 בשעה 16:58:37