מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט במערכות אוטונומיות - 738001

738001 - פרויקט במערכות אוטונומיות
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  10       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.

הפרויקט יהיה בעל אופי אנליטי עיוני או ניסוי. על הסטודנט למצוא מנחה לפרויקט ולתאם עמו נושא. המנחה יהיה מבין חברי הסגל הבכירים בטכניון, הרשומים כחברים בתכנית הטכניונית למערכות אוטונומיות ורובוטיקה.


נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 21:02:38