מקצוע מידע על מקצוע : שיטות אנליטיות חדישות בביוטכנולוגיה - 068512

068512 - שיטות אנליטיות חדישות בביוטכנולוגיה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  064324 שיטות אנליטיות בביוטכ' ומזון       מקצועות קדם
  127730 קביעת מבנה בשיטות פיסיקליות     או
  336542 שיטות באנליזה של ביומולקולות     או


הקורס יעניק מידע וכלים להערכה ויישום של שיטות אנליטיות מתקדמות, בדגש על און פעולתן, יתרונותיהן וחסרונותיהן באפיון מזון וחומרים ביולוגיים. עקרונות יסוד בשיטות אנליטיות נפוצות (דגימה, שיטות הפרדה ושיטות פיזיקליות). שיטות אנליטיות חדישות לאפיון הרכב ומבנה חומרי ביולוגיים (nmr, dla, advanced microscopies tandem ms. 2d ). אנליזות כוללניות (omics). דוגמאות לשימושים מעשיים ברפואה, במחקר ובתעשית הביוטכנולוגיה והמזון.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לתאר, לסווג ולאפיין שיטות בסיסיות לאפיון פיזיקוכימקלי.
2. לתאר, לסווג ולאפיין שיטות מתקדמות לאפיון פיזיקוכימיקלי.
3. לציין יתרונות וחסרונות מרכזיים של שיטות אנליטיות מתקדמות.
4. לבחור ולנמק בחירה של שיטות אנליטיות ושיטות לניתוח ממצאים עבור דוגמאות ביולוגיות.
5. לבצע קריאה ביקורתית ומנומקת של מאמרים בהם נעשה שימוש בשיטות אנליטיות מתקדמות ולהעריך את ממצאיהם.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 09:04:27