מקצוע מידע על מקצוע : תהליכי יסוד בביוטכנולוגיה - 068509

068509 - תהליכי יסוד בביוטכנולוגיה
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  064419 מיקרוביולוגיה כללית       מקצועות קדם
 
  064509 תהליכי יסוד בביוטכנולוגיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  066509 תהליכי יסוד בביוטכנולוגיה.       מקצועות זהים


גידול מיקרוביאלי: תיאור כימי, שיטות מדידה, קינטיקה, קבלת תוצרים. הרכב ותכנון של מצעי גידול תאוריה וישום של תרבית רציפה. פרודקטיבות בתהליך רציף ומנתי. מעבר חמצן בראקטורים ביולוגים: שיטות מדידה והקשר בין הספק וקבוע מעבר החמצן, עיקור וגימלון של ריאקטורים ביולוגים. ניתוח פרמנטציות: אנטיביוטיקות אנזימים, חומצות אורגניות ויטמנים פולסכירידים חלבונים רקומביננטים ותאים אנימלים.


נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 08:55:07