מקצוע מידע על מקצוע : מדע וטכנולוגיה של ביו-חומרים - 068238

068238 - מדע וטכנולוגיה של ביו-חומרים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  064238 מדע וטכנולוגיה של ביו-חומרים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  064250 מדע וטכנולוגיה של ביו-חומרים      


מבוא: מבנה ותכונות מזון וחומרים ביולוגיים וחשיבותם בתחומי הטכנולוגיה הרלוונטיים. מבנה ותכונות מים נוזליים וקרח: תמיסות, אפקטים ייחודיים ליון, סוכרים והשפעתם על מבנה המים, מתח פנים, נימיות קפילריות והרטבה: נוקלאציה וגיבוש: הקפאה, מעבר זכוכיתי, פולימרים: סוגי פולימרים בביוטכנולוגיה ומזון, סוגי קשר, קונפורמציות, קונפיגורציות, פיזיקה בסיסית של פולימרים, תרמודינמיקה של תמיסות פולימרים, ריאולוגיה ומבנה פולימיזציה וג'לציה: תפיחה והתכווצות ג'לים, התארגנות עצמית: יציבות מערכות קולואידיות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1999 wiley-vch new york d. fennell evans and h. wennerstom the colloidal domain where physics chemistry and technology meet )2nd edition(
חובה 1999 aspen publishers, inc. gaitherdburg, maryland j.m. aguilera and d.w. stenley microstructural principles of food processing and engineering )2nd edition(.

נערך בתאריך 29/09/2022 בשעה 10:43:12