מקצוע מידע על מקצוע : תזונה אישית - 066614

066614 - תזונה אישית
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  064603 תזונה       מקצועות קדם
  064615 תזונה     או


קורס זה נועד לתת לסטודנטים ידע מקיף בנוגע להזנת האדם במסלול החיים הבריא ואוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, כמו גם לאתגרים ולהזדמנויות לייצר מזונות המותאמים לצרכים ולהעדפות של צרכנים שונים. הסטודנטים יכירו את הדגשים התזונתיים הייחודיים לקבוצות שונות בציר החיים, אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים (ספורטאים, חולי צליאק, אלרגיות), וכן אוכלוסיות בעלות העדפות תזונתיות מסוימות (כשרות, צמחונות וטבעונות). קורס זה ידגיש את ההזדמנויות והאתגרים בייצור מזונות המותאמים לצרכים הייחודיים של האוכלוסיות השונות והאפשרויות להתאמה אישית.

תוצאות למידה
עם השלמת הקורס בהצלחה, הסטודנט יהיה מסוגל לפרט:
1. הצרכים הייחודיים של בני אדם לאורך ציר החיים הבריא.
2. הצרכים התזונתיים והאתגרים בייצור מזון לאוכלוסיות מיוחדות ודוגמאות למזונות כנ"ל.
3. הצרכים התזונתיים והאתגרים בייצור מזון לאוכלוסיות בעלות העדפות מזון ייחודיות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2015 wiley langley-evans, s.c. nutrition, health and disease: a lifespan approach

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 09:29:12