מקצוע מידע על מקצוע : תזונה מונעת, היבטים בריאותיים - 066605

066605 - תזונה מונעת, היבטים בריאותיים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  064603 תזונה       מקצועות קדם


נושאים: תזונה מונעת: מניעת מחלות לב, מניעת סרטן, מניעת בריחת סידן, מניעת סינדרום מטבולי ודרכים להארכת חיים בעזרת צמצום צריכה אנרגטית.


נערך בתאריך 29/09/2022 בשעה 10:09:24