מקצוע מידע על מקצוע : לקראת תאים סינטטיים - 066533 (Current)

066533 - לקראת תאים סינטטיים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  064106 תרמודינמיקה בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון   (   מקצועות קדם
) 134019 מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה ו -    
  114036 פיסיקה סטטיסטית ותרמית   ( או
) 116029 מבוא לביופיסיקה ו -    
  054215 תרמודינמיקה א'   ( או
  054315 תרמודינמיקה ב' ו -    
) 134019 מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה ו -    


מהן הדרישות המינימאליות לבניית תא חי, האם ניתן להשתמש באבני בניין ביולוגייםכמו dna, פוספוליפידים, מקרומולקולות, להרכבת תאים מלאכותיים המסוגלים לשכפל עצמם ולהציג מאפיינים מהותיים של חומר חי. האם הגענו להבנה מספקת של התא כדי ליצור גרסאות מלאכותיות שלו. האם נוכל להנדס מערכות סינתטיות המשמרות את תכונות החיים בארכיטקטורות שונות בתכלית והאם נוכל להשתמש בעקרונות הביולוגים הקיימים ע"מ להקנות לביולוגיה התאית יכולות חדשות. שאלות אלו עומדות בחזית התחום העוסק בהרכבת תאים מלאכותיים בגישת מן החלק אל השלם (bottom-up). מטרת הקורס היא להציג את תחום התאים המלאכותיים ואת התפתחותו המהירה בשנים האחרונות. נציג את המודולים החיוניים ששוחזרו על פלטפורמות סינתטיות, כגון ביטוי גנים ללא תאים, שכפול dna, עיטוף ממברנלי, ייצור אנרגיה, ועוד. כמו כן נחקור עיצובי תאים דמיוניים המאתגרים את התפיסה המסורתית של מה שניתן להתייחס אליו כאל "ת א", נבחן תקשורת בין תאים מלאכותיים והתנהגויות קולקטיביות של רקמות סינתטיות.__

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנטיות והסטודנטים יהיו מסוגלים:
1. להכיר את תחום הרכבת תאים מלאכותיים מן החלק אל השלם(bottom-up) בדגש על התפתחות התחום והישגי העבר._
2. לזהות את ההבדלים והמגבלות העיקריים בשימוש בתאים מלאכותיים לבין תאים טבעיים, תוך הגדרת האתגרים העתידיים בתחום.__
3. להכיר את שיטות הניסוי הנהוגות בתחום.__
4. לדעת לבצע אומדנים מספריים על מערכות ביולוגיות, כמו גם מודלים כמותיים פשוטים.__
5. לדעת לקרוא ביעילות מאמר מדעי.
6. לפתח מיומנויות הצגה מדעית.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
247 הנ.מזון 10:30-12:30 א ד"ר לוי מיכאל הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2012 garland science phillips. r. kondev, j. theriot phillips. r. kondev, j. theriot physical biology of the cell
2015 garland science milo r. philiips r. cell biology by the numbers

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 09:21:57