מקצוע מידע על מקצוע : סמינר בביוטכנולוגיה חישובית - 066531

066531 - סמינר בביוטכנולוגיה חישובית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
1.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  064120 שיטות נומריות בהנ. ביוטכ' ומזון       מקצועות קדם
  236523 מבוא לביואינפורמטיקה     או


הקורס יסקור לעומק נושאים באנליזה של נתונים מתחומים שונים של ביוטכנולוגיה בעזרת ניתוח של פרסומים מדעיים נבחרים. בין הנושאים: ביואינפורמטיקה, גנומיקה, פרוטאומיקה ביטוי גנים, מיקרוביום, אנליזה של תמונות, אנליזה של נתונים רפואיים.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט ידע להתמודד עם ניתוח מאמר מדעי מתחומי האנליזה של נתונים ביוטכנולוגיים ויוכל לשחזר חלקים בתוצאות המאמר בעזרת קוד שכתב בעצמו.


נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 09:07:31