מקצוע מידע על מקצוע : ביואינפורמטיקה של סרטן - 066529 (Current)

066529 - ביואינפורמטיקה של סרטן
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  094481 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה       מקצועות קדם


המהפכה בטכנולוגיה של הריצוף הגנטי בעשור האחרון, איפשרה ריצוף גנטי של עשרות אלפי גידולים סרטניים, הן של הדנ"א והן של הרנ"א שלהם. יוזמות ריצוף גדולות כגון the cancer genome atlas (tcga), חוללו מהפכה בהבנתנו את הביולוגיה של הסרטן, ובטיפול לו זוכים החולים. בקורס הסטודנטים יקבלו הקדמה קצרה על התפתחות גידולים סרטניים וסקירה של הטכנולוגיות החדישות ( next generation sequencing - ngs ) של ריצוף גנטי של דנ"א ורנ"א. יינתן דגש כיצד ניתן יהיה להשתמש בטכנולוגיות הללו ובמסקנותיהן לצורך רפואה מותאמת אישית.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנטים:
1. יבינו את הבסיס של הכלים הביואינפורמטיקאים הנצרכים לצורך ניתוח של המידע המתקבל ממכשירי הריצוף.
2. ירכשו יכולת שימוש בכלים החישוביים הללו בסוגים שונים של דאטה.


הערות
הקורס יינתן בשפה האנגלית.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
100 הנ.מזון 15:30-17:30 א ד"ר מרובקה יוסף הרצאה 10 11
300 הנ.מזון 15:30-17:30 ב מר לדאני חגי תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2019 callisto reference daniel mcguire bioinformatics: design, sequencing and gene expression
2014 packt publishing paurush praveen sinha bioinformatics with r cookbook paperback

נערך בתאריך 29/09/2022 בשעה 10:39:23