מקצוע מידע על מקצוע : שיטות מחקר במדעי המוח - 066528

066528 - שיטות מחקר במדעי המוח
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  064507 ביוטכנולוגיה מולקולרית   (   מקצועות קדם
  134058 ביולוגיה 1 ו -    
) 134113 מסלולים מטבולים ו -    
 
  134152 מבוא לנוירוביולוגיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  134157 מבוא לנוירוביולוגיה      


הקורס נועד להקנות ידע והכרה של מושגים בסיסיים במחקר מערכת העצבים. הקורס יכלול אפיון מקיף של המרכיבים השונים של מערכת העצבים בהתבסס על הגישה התאית. בקורס יידונו שיטות מחקר לנושאים שונים במחקר מערכת העצבים, כגון: התפתחות מערכת העצבים, אינטראקציה עם מערכת החיסון ושיטות למחקר זיכרון ולמידה. בנוסף, יידונו שיטות מתקדמות כגון אופטוגנטיקה dderd ושימוש בריצוף anr ברמת התא הבודד.

תוצאות למידה
בסיום הקורס, הסטודנט יהיה בקיא במבנה מערכת העצבים, לרבות הבנת התפקוד ברמה התאית של המרכיבים השונים. הסטודנט יכיר את הנושאים העיקריים במחקר מערכת העצבים ואת הגישות הניסוייות הנפוצות.




מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2013 llih-wargcm eric kandel, james h. schwartz and thoma eric kandel, james h. schwartz and thoma ecneics laruen fo selpicnirp principles of neural science
2015 elsevier matt carter and jennifer c. shieh guide to research techniques in neuroscience

נערך בתאריך 29/09/2022 בשעה 10:32:43