מקצוע מידע על מקצוע : מהמעבדה ועד לשוק - תעשיית הביוטק - 066527

066527 - מהמעבדה ועד לשוק - תעשיית הביוטק
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  064324 שיטות אנליטיות בביוטכ' ומזון   (   מקצועות קדם
  064523 מבוא לביוטכנולוגיה מולקולרית ו -    
) 134019 מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה ו -    


הקורס מספק ידע נרחב והבנה מערכתית של שלבי הפיתוח למוצרים ביוטכנולוגיים שונים, שיסייע לבוגרי האקדמיה להשתלב בתעשייה הביוטכנולוגית בהצלחה. הקורס יתמקד בתהליך הפיתוח של תרופות משלב הרעיון המבוסס מחקרית אקדמית ועד ליצירת מוצר תעשייתי. הקורס יחשוף את הסטודנטים לשלבי הפיתוח השונים, להערכת בטיחות, טולרביליות ויעילות המוצר במגוון אינדוקציות רפואיות ולהבנת חשיבות הדרישות הרגולטוריות לאורך תהליך הפיתוח.

תוצאות למידה
סיום הקורס יקנה ידע, יישומי כלים והבנה מעמיקה בתהליך הפיתוח של מוצר ביוטכנולוגי ויסייע לבוגרי האקדמיה להשתלב בתעשייה הביוטכנולוגית. הקורס יאפשר:
1. הכרת מושגים חשובים בעולם הפיתוח.
2. ידיעת שלבי הפיתוח השונים במעבר מרעיון מחקרי אקדמי למוצר תעשייתי.
3. הבנת הרציונל בפיתוח סיסטמתי של מוצר ביוטכנולוגי.
4. הבנת חשיבות ויישום הרגולציה בתהליכי הפיתוח: הקטנת סיכונים, קיצור זמן הפיתוח והגעה לשוק.
5. הכרת קווים מנחים נבחרים לשלבי הפיתוח השונים.
6. הכרת מודלים ביולוגיים מאושרים רגולטורית באינדוקציות שונות.
7. כתיבת תכנית פיתוח למוצר במסגרת פרויקט סיום.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 08:48:32