מקצוע מידע על מקצוע : יזמות בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון - 066525 (Current)

066525 - יזמות בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3 1     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  518008 חדשנות אנרגיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


מסחור מחקר בתעשיית הפרמצאוטיקה וחברות הזנק ביוטכנולוגיות. תרופות גנריות, תקנות ind, nda, anda, dmf והכנה ל-fda) מערכות איכות (pcg, plg, pmgc, pmg), פטנטים וקניין רוחני, העברת טכנולוגיות, החברה, השוק, שיווק וייצור.


הערות
הקורס יינתן במרוכז בימי ד ובימי ה
במשך 6 שבועות מאמצע הסמסטר ועד סופו.
הקורס יינתן באנגלית.
נוכחות חובה


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
247 הנ.מזון 14:30-19:30 ד פרופ' וולך מיכאל הרצאה 10 10
247 הנ.מזון 14:30-19:30 ה
          פרויקט 10
 
        פרופ' וולך מיכאל הרצאה 77 77


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
0 1999 crc pr lic m. h. anisfeld international biotechnology, bulk chemical and pharmaceutical gmps
  2000 perseus books group c. robbins-roth from alchemy to ipo: the business of b iotehnology
  2004 thinkbiotech llc y. friedman building biotechnology starting, managing and understanding biotechnology companies

נערך בתאריך 29/09/2022 בשעה 09:58:18