מקצוע מידע על מקצוע : הנדסת רקמות - 066521 (Current)

066521 - הנדסת רקמות
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  336529 הנדסת רקמות ותחליפים ביולוגיים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  068521 הנדסת רקמות       מקצועות זהים


פולימרים להנדסת רקמות וסינתזה של אלה המשמשים להנדסת רקמות, פולימרים סינתטיים וטבעיים, אפיון הפולימרים, פולימרים דו ותלת ממדיים, תאים בהנדסת רקמות, שיטות זריעה של תאים על גבי פולימרים, זריעה דינמית וסטטית ביוראקטורים לגידול תרביות תאים אנימליים, אינטראקציות בין תאים למטריצות פולימריות, הנדסת תאים ואברים, איברים מלאכותיים ומהונדסים, הנדסת רקמות המבוססת על החדרת גנים לתאים.
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 01.02.2023 א
  א 19.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
300 הנ.מזון 10:30-12:30 ה פרופ' מחלוף מרסל הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1997 acadamic press r.lanaza, r. langer,w.chick principle of tissue engineering

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 10:00:55