מקצוע מידע על מקצוע : ביוקטליזה שימושית - 066518

066518 - ביוקטליזה שימושית
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  125801 כימיה אורגנית   (   מקצועות קדם
  134019 מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה ו -    
) 134113 מסלולים מטבולים ו -    


תכונות של אנזימים, שיטות להפקה וניקוי אנזימים, כולל שיטות קיבוע ושימוש בראקטורים ביולוגיים. שימוש באנזימים בממיסים אורגניים. ניצול קטליזטורים ביולוגיים בתחומי המזון, התרופות והביוטכנולוגיה. הנושאים יכללו היבטים כמותיים וכן יושם דגש על היבטים מעשיים בשטח האנזימולוגיה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1994 harwood academic pub.,switzerland j.m.s. cabral, d. best, l.boross,tramper applied biocatalysis
  1966 macmillan press ltd. uk t. godfrey, s. west industrial enzymology

נערך בתאריך 29/09/2022 בשעה 11:28:03