מקצוע מידע על מקצוע : טכנולוגיות גנטיות מתקדמות - 066517

066517 - טכנולוגיות גנטיות מתקדמות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  064507 ביוטכנולוגיה מולקולרית   (   מקצועות קדם
) 134020 גנטיקה כללית ו -    


סמנים גנטיים, מיפוי גנטי ופיסיקלי, מפות גנומיות וקביעת רצף בסיסים של גנום שלם, גנטיקה של תכונות כמותיות, כלים סטטיסטים למיפוי גנטי, השבחה ע"י סלקציה קלסית וע"י סמנים גנטים, מניפולציות גנטיות בצמחים ובבעלי חיים, יישום טכנולוגיות אלו בהנדסת מזון.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1997 oxford uni press b. lewin genes vi
1995 oliver and boyd .falconer d.s "introduction to quantitative genetics"

נערך בתאריך 29/09/2022 בשעה 11:18:34