מקצוע מידע על מקצוע : מעבדה בביוטכנולוגיה מולקולרית - 066516

066516 - מעבדה בביוטכנולוגיה מולקולרית
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
1 1 6     שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  064419 מיקרוביולוגיה כללית   (   מקצועות קדם
  064507 ביוטכנולוגיה מולקולרית ו -    
  064509 תהליכי יסוד בביוטכנולוגיה ו -    
) 276413 אימונולוגיה בסיסית ו -    
 
  068516 מעבדה בביוטכנולוגיה מולקולרית       מקצועות זהים


הפקת dna, אנזימי רסטריקציה, הכנת תאי חיידקים קומפטנטים בשיטת קלציום או הלם חשמלי, שיבוט, אנליזה של שבטים, הפקת dna ו-rna אאוקריוטי, אנליזת southern, אנליזת northern, ביטוי יתר של חלבונים בחיידקים, אנליזת western, אנליזת pcr.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1990 cold spring harbor laboratory press micklos d.a and freyer g.a. dna science
חובה 1989 blackwell scientific publications old r.w and primrose s.b principles of gene manipulation

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 09:27:46