מקצוע מידע על מקצוע : ביוטכנולוגיה של תאים אנימליים - 066513

066513 - ביוטכנולוגיה של תאים אנימליים
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    1   2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  064419 מיקרוביולוגיה כללית   (   מקצועות קדם
  064507 ביוטכנולוגיה מולקולרית ו -    
) 136083 הנדסה גנטית ו -    
 
  068513 ביוטכנולוגיה של תאים אנימליים.       מקצועות זהים


מבוא לביוטכנולוגיה של תאים אנימליים. ביולוגיה של תאים בתרבית. תנאים הנדרשים לגידול תאים בתרבית. תהליכי עיבוד של מקרומולקולות בתאים אנימליים. הנדסה גנטית בתאים אנימליים. מערכות ביטוי מקובלות בתאים אנימליים. אספקטים טכנולוגים הדרושים לגידול מסה של תאים בתרחיף. ייצור ביוכימיקליים בתאים אנימליים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1987 alan r liss inc. new york r.i. freshney culture of animal cells
1989 alan r. liss inc. new york ypz dev&d 9891-3891 mizrahi a advances in biotechnology processes

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 09:12:29